دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس صبح روز سه شنبه در سخنانی با اشاره به ارسال نامه‌ای به دونالد توسك رئیس شورای اروپا در ارتباط با برنامه‌های لندن برای اصلاح اتحادیه اروپا گفت این درخواست‌های اصلاحی كه مرتبط با امنیت ملی انگلیس هستند، یك كار غیرممكن به‌شمار نمی‌آید. نخست وزیر انگلیس در جریان سخنرانی اش در اندیشكده چاتم هاوس در لندن كه به صورت زنده از شبكه‌های خبری این كشور پخش شد، با اشاره به آغاز مذاكرات رسمی‌لندن با اتحادیه اروپا برای انجام اصلاحات در آن، گفت: وقتی كه به چالش‌هایی كه امروز رهبران اروپایی با آن مواجه هستند نگاه می‌كنید، بر تغییرات مورد نظر انگلیس، نمی‌تواند برچسب ناممكن زد. وی افزود: مردم انگلیس تا سال 2017 میلادی درباره حضور كشورشان در اتحادیه اروپا یا خروج از آن، در جریان یك همه‌پرسی نظر خودشان را اعلام خواهند كرد و این مهم‌ترین تصمیم آنها در طول حیاتشان است. كامرون در این خصوص گفت: سه سال پیش نیز گفتم اتحادیه اروپا لازم است برای سازگاری با چالش‌های قرن 21 باید اصلاحات انجام دهد. من گفتم انگلیس بهترین آینده را در اتحادیه اروپایی كه اصلاح شده باشد، دارد.

اصلاح اتحادیه اروپا یك كار ناممكن نیست

دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس صبح روز سه شنبه در سخنانی با اشاره به ارسال نامه‌ای به دونالد توسك رئیس شورای اروپا در ارتباط با برنامه‌های لندن برای اصلاح اتحادیه اروپا گفت این درخواست‌های اصلاحی كه مرتبط با امنیت ملی انگلیس هستند، یك كار غیرممكن به‌شمار نمی‌آید. نخست وزیر انگلیس در جریان سخنرانی اش در اندیشكده چاتم هاوس در لندن كه به صورت زنده از شبكه‌های خبری این كشور پخش شد، با اشاره به آغاز مذاكرات رسمی‌لندن با اتحادیه اروپا برای انجام اصلاحات در آن، گفت: وقتی كه به چالش‌هایی كه امروز رهبران اروپایی با آن مواجه هستند نگاه می‌كنید، بر تغییرات مورد نظر انگلیس، نمی‌تواند برچسب ناممكن زد. وی افزود: مردم انگلیس تا سال ۲۰۱۷ میلادی درباره حضور كشورشان در اتحادیه اروپا یا خروج از آن، در جریان یك همه‌پرسی نظر خودشان را اعلام خواهند كرد و این مهم‌ترین تصمیم آنها در طول حیاتشان است. كامرون در این خصوص گفت: سه سال پیش نیز گفتم اتحادیه اروپا لازم است برای سازگاری با چالش‌های قرن ۲۱ باید اصلاحات انجام دهد. من گفتم انگلیس بهترین آینده را در اتحادیه اروپایی كه اصلاح شده باشد، دارد.

  البته اگر درباره تغییرات ضروری توافق حاصل شود. وی افزود: به مردم انگلیس قول دادم اگر مجدد در انتخابات عمومی‌انتخاب شوم، همه پرسی درباره باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا برگزار خواهم كرد تا تصمیم نهایی درباره اینكه آیا امنیت ملی و اقتصادی كشورمان با ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن بهتر تامین و محافظت خواهد شد، گرفته شود. من به آن قول عمل می‌كنم. نخست وزیر انگلیس اضافه كرد: قانون انگلیس ایجاب می‌كند درباره عضویت ما در اتحادیه اروپا باید تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی همه‌پرسی برگزار شود. مذاكرات درباره اصلاح قوانین اتحادیه اروپا از دیروز (سه‌شنبه) وارد مرحله رسمی‌خود شد كه پس از چندین دور بحث‌های فنی صورت می‌گیرد. وی افزود: من در نامه‌ای به رئیس شورای اروپا تشریح می‌كنم كه چگونه می‌خواهم درباره نگرانی‌های مردم انگلیس صحبت كنم و اینكه معتقدم تغییراتی كه انگلیس دنبال آن است فقط به نفع انگلیس نیست بلكه به نفع كل اتحادیه اروپاست. شاید این مهم‌ترین تصمیمی‌است كه مردم انگلیس در طول زندگی‌شان با حضور پای صندوق‌های رأی خواهند گرفت. نخست وزیر انگلیس برای نخستین بار گفت كه امنیت ملی كشورش به عضویت آن در اتحادیه اروپا بستگی دارد و اصلاحات موردنظرش بر این اساس تنظیم شده است. دیوید كامرون افزود: این اصلاحات با توجه به چالش‌هایی كه اتحادیه اروپا در قرن ۲۱ با آن مواجه است و نه تنها كاهش نمی‌یابند بلكه دایماً در حال رشد هستند، ضروری به‌شمار می‌آیند.

 وی گفت: شاید دورنمای اقتصادی اروپا تا حدودی بهتر شده اما میراث بحران اتحادیه اروپا همچنان باقی است. تهدیدات برای امنیت ما و امنیت تك تك كشورهای اروپایی در چند سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است كه از تجاوز روسیه به شرق اوكراین گرفته تا ظهور گروه تروریستی داعش و سیل مهاجران ناشی از جنگ سوریه، است. كامرون بیان داشت: چند مشكل جدی و كلیدی اتحادیه اروپا در حال حاضر با آن مواجه است كه شامل مشكلات خاص در حوزه یورو، بحران در قدرت رقابتی این اتحادیه با سایر قدرت‌ها از جمله چین و نیز شكاف میان اتحادیه اروپا و اعضایش (۲۸ عضو) و فقدان یك حسابرسی دمكراتیك و نیز سوءاستفاده از آزادی حركت نیروها در این بلوك منطقه‌ای است. وی افزود: این مسائل قابل حل هستند اما این امر نیازمند یك اراده سیاسی و نیز تخیل سیاسی است و اتحادیه اروپا پیش از این سابقه حل اینگونه مسائل دشوار را داشته است و اجازه دهید كه اینها را نیز حل كنیم. نخست وزیر انگلیس همچنین در سخنرانی اش بیان كرده است كه خواهان كنترل مهاجرت در چارچوب اتحادیه اروپا از طریق تعدیل و محدود كردن كمك‌های رفاهی به مهاجران تازه وارد است. وی گفت: انگلیس قصد دارد كه محدودیت هایی برای دسترسی مهاجران به كمك‌های رفاهی دولتی در چهار سال اول زندگی‌شان در این كشور، برقرار سازد. نخست وزیر انگلیس با بیان اینكه اروپا سرزمین شیر و عسل برای پناهجویان و آوارگان نیست، خاطرنشان كرد كشورهای اروپایی باید آوارگان را تحت كنترل بیشتری قرار دهند. كامرون روز دوشنبه گذشته نیز در سخنانی در نشست كنفدراسیون صنعت كسب وكار (سی بی‌آی) با بیان این نكته اگر اتحادیه اروپا به اندازه كافی انعطاف پذیر باشد انگلیس در آن به عنوان یك عضو باقی خواهد ماند، تصریح كرد: من بسیار جدی هستم. درصورتی كه این خواسته محقق نشود ما ناچار خواهیم شد از اتحادیه اروپا خارج شویم. وی گفت طرفدار آن است كه اتحادیه اروپا ضمن برخورداری از قوانین ساده تر، به یك بلوك منعطف تر و سرزنده تر تبدیل شود و از اعضای خود مانند انگلیس كه از «یورو» پول واحد اتحادیه اروپا استفاده نمی‌كنند، بیشتر حمایت كند. 

براساس گزارش منابع انگلیسی نامه كامرون برای دونالد توسك برای اصلاح روابط با اتحادیه اروپا شامل مواردی چون اجبار بروكسل برای ارائه بیانیه روشنی كه براساس آن انگلیس معاف از اصول اساسی این اتحادیه باشد، هست. كامرون در نامه یاد شده خواستار آن شده است كه اتحادیه اروپا از داخل كردن انگلیس در طرح این اتحادیه خودداری كرده و تعهد كند كه یورو واحد پول رسمی‌اتحادیه اروپا نخواهد بود تا انگلیس نیز بتواند پوند خود را در اتحادیه اروپا حفظ كند. همچنین از نظر لندن، اتحادیه اروپا باید ساختاری داشته باشد كه كشورهای منطقه یورو امكان سلطه بر كشورهایی را كه عضو این منطقه نیستند، نداشته باشد. همچنین لازم است سامانه‌ای ایجاد شود كه در آن گروه‌های پارلمانی ملی در برخی شرایط امكان رد برخی قوانین اروپایی را داشته باشند. از مجموع ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، ۱۹ عضو آن از واحد پولی یورو استفاده می‌كنند. در چارچوب خواسته‌های یادشده انگلیس چهار هدف برای مذاكراتش با اتحادیه اروپا تنظیم كرده كه شامل مواردی چون حمایت از بازار واحد برای انگلیس و دیگران در خارج از منطقه یورو، جلوگیری از سوءاستفاده از حركت آزاد نیروی كار و كنترل مهاجرت، و تدوین یك چارچوب رقابتی در داخل اتحادیه اروپا است. هر چند ژان كلود یانكر رئیس كمیسیون اروپا پیش از این تصریح كرده است كه انگلیس باید به یك توافق منصفانه با اتحادیه اروپا دست یابد ولی نمی‌تواند اولویت‌های خود را بر این اتحادیه تحمیل كند. برگزاری همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، برای نخستین بار توسط كامرون در سال ۲۰۱۳ میلادی مطرح شد و در آن زمان وی اعلام كرد كه تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد كرد كه شرایط مربوط به عضویت این كشور در این نهاد تغییر كند. كامرون در آخرین دور از تلاش دیپلماتیكش برای متقاعد كردن رهبران اتحادیه اروپا برای پذیرش شرایط انگلیس و اصلاح قوانین اتحادیه اروپا كه بیشتر در حوزه مسائل حقوقی، اقتصادی و مهاجرتی هست، با استقبال خوبی مواجه نشد.  

درباره webmaster

webmaster

همچنین بخوانید

شهـــروندان درجــــه دو

تجار ژاپنی و اروپایی که پس از رفع تحریم‌ها، برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده به ایران سفر کرده‌اند، از این پس از مزیت ورود به آمریکا بدون اخذ ویزا برخوردار نخواهند بود.در نوزدهم دسامبر مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه 2016 را به تصویب رساندند. به پیوست این لایحه قانونی به تصویب رسید که می تواند توانایی بسیاری از شهروندان آمریکایی در سفر به کشورهای مختلف در اروپا و آسیا، بدون اخذ ویزا را با مشکل مواجه کند.