مال خوب بیخ ریش کی‌؟

مال خوب بیخ ریش کی‌؟
 
چند سالی‌ است که بازی عوض کردن نام خلیج فارس مّد شده و یک نقشه، خلیج عربی‌ چاپ می‌کند و یک نقشه خلیج فارس.از همان زمان‌ها مناقشات لفظی برای برخورد با این موضوع آغاز شد و کار به جایی‌ کشید که حتی ، تنب بزرگ و کوچک هم داشت زیر سوال میرفت.به هر حال این داستان همچنان ادامه دارد. اما یکی‌ از تمهیدات برای جلوگیری از اشاعه خلیج عربی‌ را می‌توان رسانه‌ی کردن این موضوع قلمداد کرد.
برای مثال، نام لیگ برتر فوتبال شد : لیگ خلیج فارس و این موضوع همواره در زمان پخش فوتبال برای دوستداران فوتبالی و غیر فوتبالی خلیج فارس یادآوری می‌‌شود. و البته سمینارها و برنامه‌ها با محوریت این موضوع که برگزار شده، به کنار. اما اخیراً در برگزاری بازیهای گوانگجو چین باز هم نام مجعول خلیج عربی‌ بر پای نقش خورده بود، و مسئولین حاضر از سمت ایران هم لااقل حاضر به ترک صحنه نشدند.
 
اما نکته اینجاست که در زمان پخش فوتبال لیگ و اعلام مکرر این شعار ( ” خلیج همیشه فارس “)، کسانی‌ مخاطب قرار میگیرند که این شعار برایشان بدیهی‌ است. من ایرانی  در همیشه فارس بودن این خلیج شک ندارم، باید فکری به حال دیگر مخاطبان کرد که عمدا یا سهوا به بیان خلیج عربی‌ می‌‌پردازند. شاید، اگر چینی‌ها بی‌ اعتنایی ما را ببینند فردا روزی به جای عربی‌ وفارسی، خلیج همیشه چین را هم ببینیم
 مال خوب بیخ ریش کی‌؟

چند سالی‌ است که بازی عوض کردن نام خلیج فارس مّد شده و یک نقشه، خلیج عربی‌ چاپ می‌کند و یک نقشه خلیج فارس.از همان زمان‌ها مناقشات لفظی برای برخورد با این موضوع آغاز شد و کار به جایی‌ کشید که حتی ، تنب بزرگ و کوچک هم داشت زیر سوال میرفت.به هر حال این داستان همچنان ادامه دارد. اما یکی‌ از تمهیدات برای جلوگیری از اشاعه خلیج عربی‌ را می‌توان رسانه‌ی کردن این موضوع قلمداد کرد. برای مثال، نام لیگ برتر فوتبال شد : لیگ خلیج فارس و این موضوع همواره در زمان پخش فوتبال برای دوستداران فوتبالی و غیر فوتبالی خلیج فارس یادآوری می‌‌شود. و البته سمینارها و برنامه‌ها با محوریت این موضوع که برگزار شده، به کنار. اما اخیراً در برگزاری بازیهای گوانگجو چین باز هم نام مجعول خلیج عربی‌ بر پای نقش خورده بود، و مسئولین حاضر از سمت ایران هم لااقل حاضر به ترک صحنه نشدند.
اما نکته اینجاست که در زمان پخش فوتبال لیگ و اعلام مکرر این شعار ( ” خلیج همیشه فارس “)، کسانی‌ مخاطب قرار میگیرند که این شعار برایشان بدیهی‌ است. من ایرانی  در همیشه فارس بودن این خلیج شک ندارم، باید فکری به حال دیگر مخاطبان کرد که عمدا یا سهوا به بیان خلیج عربی‌ می‌‌پردازند. شاید، اگر چینی‌ها بی‌ اعتنایی ما را ببینند فردا روزی به جای عربی‌ وفارسی، خلیج همیشه چین را هم ببینیم

مهدی تربتی

درباره webmaster

webmaster

همچنین بخوانید

مبارزه‌ای به رنگ «نارنجی»

 در جهان، از هر سه زن، یک نفر با خشونت فیزیکی یا جنسی، دست و پنجه نرم می‌کنند. این واقعیتی است که جنس زن، درگیر و دچارش است و متاسفانه این روزها، شاهد افزایش آمارش هستیم. آماری که درد را به خانه‌های این جنس لطیف روانه می‌کند. جنسی که برای آرامش مرد آفریده شده است. اصطلاحی تخصصی که گریبان زنان را می‌گیرد و آنها را به گودال سیاه خشونت هل می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود.